Pagina principala Acte necesare
Anunturi favorizate

Acte necesare

PENTRU PF:


- FISA DATE CLIENT corect completata (scan pe e-mail/fax)
- copie CI/BI (scan pe e-mail/fax)
- adeverinta de venit / ultimele 3 cupoane de pensie (scan pe e-mail/fax)
- copie Carte de Munca vizata ITM (prima si ultima pagina unde este inscris ultimul salariu) sau copie Contract de Munca vizat de ITM insotit de ultimul Act Aditional in care este specificat salariul actual
- copii dupa 3 facturi de utilitati (telefon fix, gaz, energie electrica) din ultimele 3 luni (scan pe e-mail/fax)
- copie dupa prima si ultima pagina a actului de proprietate casa (in cazul in care este proprietar)
- copie dovada de plata impozit casa

Descarca FORMULAR_PF_CLS.doc

PENTRU PFA:


- FISA DATE CLIENT corect completata (scan pe e-mail/fax)
- copie CI/BI (scan pe e-mail/fax)
- copie Declaratie anuala de venit pentru ultimii 2 ani
- copie Decizie de impunere anuala ultimii 2 ani - in sistem anticipat
- copie Decizie de impunere anuala ultimii 2 ani - in sistem real
- copie dupa autorizatia/certificatul de infiintare
- copii dupa 3 facturi de utilitati (telefon fix, gaz, energie electrica) din ultimele 3 luni (scan pe e-mail/fax)
- copie dupa prima si ultima pagina a actului de proprietate casa in care functioneaza (in cazul in care este proprietar)
- copie dovada de plata impozit casa

Descarca FORMULAR_PFA_CLS.doc

PENTRU PJ:


- FISA DATE CLIENT corect completata (scan pe e-mail/fax)
- copie CUI (scan pe e-mail/fax)
- copie BI/CI al persoanei care incheie contractul sau al reprezentantului legal / Administrator
- imputernicire din partea societatii (pentru reprezentantul legal / Administrator) prin care este abilitat sa incheie contractul in numele societatii
- copie Act Constitutiv
- copie balanta contabila la ultima luna incheiata
- copie ultimul bilant contabil + copie ultima balanta de la data intocmirii bilantului

Descarca FORMULAR_PJ_CLS.doc

Avantajele Unui Contract de Leasing Auto sau Leasing Imobiliar Cesiune.ro